Tematy poruszane w czasie warsztatów

 

Warsztaty będą tłumaczone na język polski

 

What is pop?

Which genres is included, what do they have in common, singing styles

Czym jest pop?

Które gatunki muzyczne obejmuje i co mają one ze sobą wspólnego; style wokalne

The Zangger Essentials

The corner stones of The Zangger Methodology

Złote Zasady Zanggera

Fundamenty metody Zanggera

Breathing strategies in popmusic singing

Support, flexibility & stamina

Strategie oddechowe w śpiewie popowym

Podparcie, wszechstronność i kondycja

Register use in pop singing

Terminology and practical use

Rejestry w śpiewie popowym

Terminologia i praktyka

Get into the groove

Ghost-notes, timing & consonant articulation

Wejdź w groove

Ghost-notes, wyczucie rytmu i artykulacja spółgłosek

Sound ideals in popular music genres

Distortion vocal riffing & onsets/offsets

Ideały brzmieniowe w popularnych gatunkach muzycznych

Przestery, riffy, atak i wybrzmienie

Ultimate Vocal Voyage vs Vocal Workout of the Day

Skill training vs workout

Ultimate Vocal Voyage kontra Vocal Workout of the Day

Praca nad techniką a trening kondycyjny

FAQ

Najczęstsze pytania