Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie zapisu materiału audiowizualnego zawierającego nagranie audio mojego głosu oraz video zawierającego mój wizerunek przez Stowarzyszeniw Wokalistów MIX, ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice, e-mail: info@mix.org.pl, (dalej jako: „Stowarzyszenie”) oraz podmioty trzecie na podstawie powierzenia przez Spółkę danych w celach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Zostałem/łam poinformowany(a) o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Mam świadomość, że dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania mojego wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Stowarzyszenie (w tym na stronie internetowej i portalach społecznościowych) w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.