OPISY ZAJĘĆ:

Integracja poprzez piosenkę

– podczas zajęć będziemy wykonywać pieśni i piosenki z kręgu kultury europejskiej i słowiańskiej, sięgniemy także po utwory z różnych zakątków świata, z Afryki, Azji czy Indonezji. Wspólny śpiew to okazja do swobodnej ekspresji bez oceny i porównywania, do doświadczania prostej radości z tworzenia razem czegoś wartościowego, to przestrzeń do rozwoju kreatywności i umiejętności improwizacji. Poprzez pracę z głosem, który jest naturalnym instrumentem, poszukamy indywidualnej muzykalności każdego z nas. W ramach zajęć będziemy również zajmować się kompozycją własnych piosenek.

Rytmika

– zajęcia muzyczno-ruchowe oparte na metodzie stworzonej przez szwajcarskiego pedagoga i kompozytora Émile Jacques-Dalcroze’a, u podstaw której leży założenie, że muzykę łatwiej przyswoić i zrozumieć, jeśli przeżyje się ją i odtworzy ruchami ciała. Elementami składowymi zajęć są: rytmika (ćwiczenia kształcące poczucie rytmu, pulsu, metrum), solfeż (kształcenie wrażliwości słuchowej), improwizacja (uwrażliwienie na elementy dzieła muzycznego, takie jak agogika, dynamika i in.). Są to zdecydowanie praktyczne zajęcia prowadzone do muzyki, a ich podstawowym założeniem jest nauka poprzez przeżywanie i zabawę.

Zajęcia plastyczne 

– zajmiemy się kształtowaniem własnego stylu z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Na uczestników czekają zadania rysunkowe, malarskie, indywidualne i grupowe, a także zadania pobudzające twórczą ekspresję. Będziemy doskonalić swoje umiejętności z zakresu posługiwania się różnymi metodami i narzędziami plastycznymi w kreatywny, sposób w przyjaznej atmosferze.

Śpiew

– indywidualne zajęcia z instruktorem (30 min. dziennie) z wykorzystaniem elementów techniki mix, aby śpiewać zdrowo i nie męczyć głosu. Każdy uczestnik będzie pracował nad wybraną piosenką, przygotowując ją do występu na koncercie finałowym. Zajęcia mają na celu kształtowanie wrażliwości artystycznej i twórczej ekspresji poprzez artystyczne wykonanie utworu.

Zespoły wokalne i chór

– zajęcia kształcące umiejętność wspólnego śpiewu oraz współpracy młodych wokalistów. W zależności od możliwości poprzez śpiew jedno- lub wielogłosowy uczymy się intonacji, poczucia harmonii, tempa i rytmu. Utrwalamy dobrą emisję głosu oraz dykcję. Repertuar jest oparty na piosenkach, które są zróżnicowane pod względem stylistyki, tematyki, brzmienia, a jednocześnie dopasowane do możliwości wykonawczych danej grupy.

Taniec / zajęcia aktorskie

– Zajęcia nastawione na rozwój, odkrywanie ruchu, kreatywne myślenie. Indywidualne podejście do każdego uczestnika daje uczestnikowi możliwość rozwoju na miarę własnych możliwości. Uczy estetyki ruchu, współgrania ruchu z muzyką, ekspresji, improwizacji, podstaw aktorstwa, choreografii tanecznej.

Zajęcia kreatywne

– zabawa kolorem, fakturą i różnorodnymi materiałami, podczas których tworzyć będziemy coś z niczego, pokażemy jak w twórczy sposób wykorzystać pozornie nieprzydatne materiały i jak wyczarować coś z mąki, soli, kamieni, bibuły i filcu. Zajęcia wspomagają rozwój zdolności manualnych, wrażliwość na kolory, poczucie formy i kompozycji, jak również wyciszają i relaksują.