Opis

Ważna informacja dla osób potrzebujących faktury pro forma.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie wystawia faktur pro forma – zamiast tego wystawiamy zaświadczenie o zakwalifikowaniu uczestnika i prośbę o wpłatę.

W tym celu prosimy, aby osoby, które chcą takie zaświadczenie uzyskać, przesłały mail potwierdzający zapisanie na konferencję na adres zapisy@mix.org.pl z dopiskiem „pro forma”.

If you have any questions concerning registration or payment issues, please send an email to zapisy@mix.org.pl. Thank you.

Informacje dodatkowe

Jestem członkiem "MIX", "IVTOM" lub "PSPŚ" / I am a member of "IVTOM" or "EVTA"

TAK (YES), NIE (NO)

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Szkolenie dla nauczycieli śpiewu, Piątek 19-11-2021 / Teacher Training Friday November 19th 2021

Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem dla nauczycieli śpiewu w ramach Międzynarodowych Seminariów Naukowych GŁOS-CIAŁO-EKSPRESJA.

Thank you for your interest in the Teacher Training at the International Scientific Seminars VOICE-BODY-EXPRESSION.

Proszę wybrać opcje członkostwa: / Please select membership option: