Pedagogika Wokalna XXI wieku

Pedagogika Wokalna XXI wieku

Zaawansowany kurs dla nauczycieli śpiewu

Kurs Pedagogika Wokalna XXI Wieku to jedyny taki kurs w Polsce będący kompendium wiedzy potrzebnej do rozwijania swoich kwalifikacji na najwyższym poziomie w oparciu o aktualne doniesienia naukowców i lekarzy.

Tradycja bel canto przekazuje nam setki lat doświadczeń, a współczesne badania naukowe uczą nazywać po imieniu procesy zachodzące w czasie wydobywania głosu. Podstawowa wiedza z zakresu logopedii i fizjoterapii okazuje się niezbędna, aby nauczyciel nie zrobił krzywdy uczniowi. Zaawansowana wiedza naukowa pomaga nam rozróżnić, które metody nauczania są dobre, a które nieskuteczne.

Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej.

Innowacja

Będziesz na bieżąco z najnowszymi odkryciami i badaniami na temat głosu, aby skuteczniej uczyć śpiewu.

Zerwanie z tabu

Zdobędziesz wiedzę, dotąd niedostępną w języku polskim, zawierającą informacje z najnowszych zagranicznych konferencji naukowych i publikacji.

Krok po kroku

Uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę teoretyczną, niezbędną do dogłębnego zrozumienia współczesnego podejścia do tematu pedagogiki wokalnej.

Wsparcie

Przez cały okres trwania kursu masz wsparcie naszych mentorów, z którymi kontaktować się możesz w prywatnej grupie, a także korzystać z pomocy kolegów.

Społeczność

Nawiążesz nowe kontakty w branży, zapoznasz się z doświadczeniami innych nauczycieli śpiewu.

Materiały dodatkowe

Kurs obejmuje całodobowy dostęp do materiałów video, jak i PDF, byś bez problemu mógł znaleźć dla siebie najlepszy format do nauki.

Jakie tematy poruszamy?

Metodyka nauczania śpiewu

Anatomia

Elementy logopedii

Fizjologia

Patologia głosu

Elementy akustyki

Rehabilitacja głosu

PWXXI wieku - część teoretyczna

Spotkań na platformie zoom
0
Moduły
0
Godziny dydaktyczne
0

Kurs będzie rejestrowany.

Wybierając jeden moduł otrzymujesz:
• Materiały szkoleniowe w formacie pdf
• Roczny dostęp do nagrań video
Wybierając 4 moduły otrzymujesz:
• Materiały szkoleniowe w formacie pdf
• Roczny dostęp do nagrań video
• Dyplom ukończenia kursu teoretycznego
• Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie uczestnicy prowadzą dyskusje na temat praktyki pedagogicznej i otrzymują wsparcie mentorów.

Po ukończeniu kursu teoretycznego zapraszamy na kurs praktyczny. Absolwenci części praktycznej otrzymują certyfikat ukończenia kursu PEDAGOGIKA WOKALNA XXI wieku.

Poznaj dokładny program części teoretycznej:

Uwaga: ze względów organizacyjnych w tegorocznej edycji Moduł 4 odbędzie się przed Modułem 3. Każdy moduł stanowi osobną całość, więc nie zaburzy to w żaden sposób przebiegu kursu.

Moduł 1
Termin: 14-15 października 2023, 10:00-14:00 +30 min. na pytania
Prowadzący: Paulina Kujawska - Bednarek

Istotne zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu głosu.

Rezonacyjna przestrzeń orofacjalna. Pozycja spoczynkowa języka. Możliwe zaburzenia.

Mięśnie głowy, szyi i obręczy barkowej i ich zależności z aparatem głosowym.

Prawidłowy tor oddechowy i jego zaburzenia.

Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.

Ewaluacja wokalna głosu uzupełniona o podstawową diagnozę zdrowotną, posturalną i logopedyczną.

Eufonia a dysfonia

Moduł 2
Termin: 25-26 listopada 2023, 10:00-14:00
+30 min. na pytania
Prowadzący: Dominika Płonka

Rejestry fizjologiczne a budowa fałdów głosowych.

Vibrato, śpiew ekstremalny i efekty specjalne a fizjologia.

Teoria fizjologicznego treningu głosu (FLOW PHONATION) – metody, której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.

Akustyka – wprowadzenie pojęć: ton podstawowy i harmoniczne. Fala stojąca.

Rezonatory, trakt głosowy, samogłoska, formanty samogłoskowe – wprowadzenie.

Zasady prowadzenia lekcji. Cele i narzędzia nauczyciela śpiewu.

Moduł 4
Termin: 16-17 grudnia 2023, 10:00-14:00
+30 min. na pytania
Prowadzący: Piotr Markowski

Klasyfikacja i prawidłowe rozpoznanie zaburzeń głosu.

Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.

Omówienie i terapia dysfonii o różnym podłożu.

Choroby towarzyszące zaburzeniom głosu.
Wpływ hormonów i leków na głos.

Omówienie technik stosowanych w terapii głosu.

Terapia planowana i prowadzona w obrębie zespołu interdyscyplinarnego (współpraca z foniatrą, logopedą, fizjoterapeutą, osteopatą, psychologiem, etc.).

Moduł 3
Termin: 20-21 stycznia 2024, 10:00-14:00
+30 min. na pytania
Prowadzący: Dominika Płonka

Rejestry akustyczne w głosie śpiewaczym.

Rezonans w trakcie głosowym. Strategie operowania formantami.

Primal sounds i użycie afektu w pedagogice wokalnej.

Definicje: mix i belt z punktu widzenia strojenia formantów. Formanty samogłoskowe a różne style wokalne.

Psychoakustyka i mechanoreceptory: sposób odbierania dźwięku przez ucho ludzkie versus odczucia u wokalisty.

Krótkie porównanie wybranych popularnych metod uczenia śpiewu (m.in.CVT, SLS, Estill), prezentacja ciekawych metod i światowej sławy pedagogów oraz ważniejszych publikacji naukowych związanych z wokologią.

Nasi prelegenci o wydarzeniu:

PWXXI wieku - część praktyczna

Każdy moduł trwa 8 godzin dydaktycznych. Na każdy moduł przewidujemy utworzenie kilku grup min.10 osób, zjazdy dla poszczególnych grup odbywać planujemy w 3 miastach: Gliwice, Kraków i Warszawa. Istnieje także możliwość zorganizowania jednego dłuższego zjazdu (4 lub 5 dni) w czasie wakacji. Daty zjazdów mogą ulec zmianie w przypadku obostrzeń związanych z pandemią. Wszystkie informacje wysyłamy mailowo do osób które ukończyły część teoretyczną kursu PWXXI wieku.

DO UDZIAŁU W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ ZAPRASZAMY WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ ONLINE.

Zadowoleni uczestnicy poprzedniej edycji naszego kursu.

Poznaj dokładny program części praktycznej:

Diagnozowanie tendencji wokalnych i ich związków z ewentualnymi zaburzeniami posturalnymi, zdrowotnymi i logopedycznymi. Indywidualne konsultacje dla wszystkich uczestników z omówieniem możliwych rozwiązań na poziomie fizjologii i logopedii.
Paulina Kujawska-Bednarek
Moduł 1
Typy fonacji wg J. Sundberga: breathy, flow, normal, pressed. Podstawowe ćwiczenia w metodzie flow phonation dr Huberta Noé. Domykanie fałdów głosowych do fonacji flow. Uzyskanie jednolitego zwarcia fałdów głosowych przy pracy mięśnia CT – teoria versus odczucia wokalisty. Uniezależnienie fonacji od artykulacji. Podniebienie miękkie a nosowanie.
nauczycielka-dominika-plonka
Dominika Płonka
Moduł 2
Artykulatory jako narzędzia strojenia formantów. Tembr otwarty, kryty i whoop. Belt jako poszerzenie tembru otwartego. Migracja samogłoski w praktyce. Mix – ćwiczenia na uzyskanie strojenia drugiego rezonansu. Appoggio – wprowadzenie. Legato jako podstawa dobrej techniki wokalnej.
nauczycielka-dominika-plonka
Dominika Płonka
Moduł 3
Metody terapii zmęczonego głosu. Półotwarty trakt głosowy (SOVT) – ćwiczenia. Technika Lax vox i jej zastosowanie. Dobra technika wokalna w praktyce – indywidualne konsultacje dla wszystkich uczestników z omówieniem stosowanych ćwiczeń wokalnych. Podsumowanie kursu – dyskusja.
Piotr Markowski
Moduł 4

Zapisz się na kurs!

Pedagogika Wokalna XXI Wieku 2023 – Pakiet 4 Modułów – Płatność Ratalna

3 300 zł

Pedagogika Wokalna XXI Wieku 2023 – Pakiet 4 Modułów 

2 900 zł

Pedagogika Wokalna XXI Wieku 2023 – Pojedynczy Moduł

950 zł

No posts found!

Zobacz, co mówią o nas kursanci z poprzednich edycji

Masz pytania? Napisz do nas!

Dołącz do wydarzenia na facebooku