Pedagogika Wokalna XXI wieku

Pedagogika Wokalna XXI wieku

Zaawansowany kurs dla nauczycieli śpiewu

PWXXI wieku - informacja RODO

Stowarzyszenie Wokalistów MIX
Brokerson Sp. z o.o.
Singart Dominika Płonka

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
Przysyłając zgłoszenie na kurs „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU” udostępnili nam Państwo dane osobowe. Przysłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Kursu „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU” , na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brokerson Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Omańskowskiej 44, 44-105 Gliwice, reprezentowana przez Tomasza Płonkę (Prezes Zarządu) oraz Dominikę Płonkę (udziałowiec);
Odbiorcą Pani/Pana/ danych osobowych będzie Brokerson Sp. z o.o., oraz współpracujące z firmą Biuro Rachunkowe KUSEK sp. z o.o.
W celu umożliwienia kontaktu dostęp do wybranych danych osobowych Państwa (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) otrzymają:
1) Instruktorzy prowadzący zajęcia: Paulina Kujawska-Bednarek, Dominika Płonka i Piotr Markowski.
2) członkowie Stowarzyszenia Wokalistów MIX upoważnieni do hostowania szkolenia na platformie Zoom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania na kurs oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/ Pana narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem koniecznym do umożliwienia realizacji kursu w kursie i prawidłowej pracy firmy Brokerson Sp. z o.o. . Wycofanie zgody uniemożliwi Państwa uczestnictwo w kursie „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU”

Masz pytania? Napisz do nas!

Dołącz do wydarzenia na facebooku