Pedagogika Wokalna XXI wieku

Pedagogika Wokalna XXI wieku

Zaawansowany kurs dla nauczycieli śpiewu

PWXXI wieku - Regulamin

Kurs „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU” – Regulamin uczestnictwa

• Osoba zgłaszająca swój udział w warsztatach wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie Wokalistów MIX swojego wizerunku, na zwielokrotnienie, rozpowszechnianie oraz publikowanie go, także wraz z wizerunkami innych osób w środkach przekazu, a w szczególności w mediach elektronicznych – czyli stronach internetowych, w nieograniczonym czasowo okresie.
• Osoba zgłaszająca swój udział w warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych oraz zgodę na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach warsztatów za pomocą poczty elektronicznej. Zgodę tę można wycofać po zakończeniu kursu.
• Uczestnicy dokonują wpłaty przed rozpoczęciem każdego modułu na początku miesiąca, w którym ma się odbyć dany moduł szkolenia. Dokładne terminy wpłat organizator podaje na bieżąco.
• W przypadku braku terminowej wpłaty na miejsce Uczestnika zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej.

Masz pytania? Napisz do nas!

Dołącz do wydarzenia na facebooku