FORMULARZE:

Dla uczestników niezrzeszonych:

Dla uczestników zrzeszonych w IVTOM:

 

Pamiętaj o dokonaniu wpłaty do 3 dni po przesłaniu zgłoszenia.

Rezerwacja lekcji indywidualnej staje się ważna po wpłynięciu wpłaty na konto organizatora.

DANE DO WPŁATY:

Stowarzyszenie Wokalistów MIX, Gliwice
Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0386 0230
Tytuł wpłaty: nazwisko i imię uczestnika, Seminaria MIX