Program szkolenia
22-24 września 2017
Pensjonat Tarasówka, Małe Ciche.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Plan dnia w Grafiku

Program:

1) Wstęp: higiena głosu, emisja głosu, metody rehabilitacji głosu – różnice terminologiczne i merytoryczne.
2) Podstawy anatomii i fizjologii narządu głosu. Zależności pomiędzy poszczególnymi strukturami.
3) Budowa toru głosowego w warunkach prawidłowych. Znaczenie poszczególnych narządów dla tworzenia głosu.
4) Badanie logopedyczne traktu głosowego
5) Powstawanie głosu – teoria mioelastyczno- aerodynamiczna.
6) Badanie mm szyi, badanie krtani.
7) Patofizjologia oddychania. Badanie toru oddechowego.
8) Zaburzenia oddechowo-fonacyjne a kondycja psychofizyczna pacjenta. Posturalne uwarunkowania zaburzeń fonacji. Dysfonia w dysfunkcjach czaszkowo-gnykowych.
9) Foniatryczne i logopedyczne metody diagnozy zaburzeń głosu i mowy. Obiektywne i subiektywne metody badania.
10) Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.
11) Zasady prowadzenia terapii głosu, kształtowanie właściwej koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Właściwości głosek polskich.
12) Przegląd technik stosowanych w rehabilitacji głosu (m.in. Metoda Akcentów, terapia manualna, Lax VOx, SOVT, LMRVT, LSVT, Estill, Boone&McFarlane, metoda Schlaffhorsta-Andersena i inne)

Wszystkie podpunkty w teorii i praktyce.

« z 2 »