TERMINY SZKOLEŃ W 2022 r.:

 
Legenda: Grupa T- teoretyczna, P-praktyczna 😊

TEORIA – online, platforma ZOOM

Kurs intensywny (4 moduły w 4 miesiące) – Grupa T1/2022

MODUŁ 1:    8-9 stycznia 2022, godz. 10:00-14:00

MODUŁ 2 :   5-6 lutego 2022, godz. 10:00-14:00

MODUŁ 3:   12-13 marca 2022, godz. 10:00-14:00

MODUŁ 4:   2-3 kwietnia 2022, godz. 10:00-14:00

 

PRAKTYKA – ZJAZDY

Do udziału w części praktycznej zapraszamy wyłącznie osoby, które ukończyły wszystkie 4 moduły kursu teoretycznego.

PRAKTYKA – MODUŁ 1-2:

29-30 stycznia 2022 w Gliwicach – Grupa P1/2022

12-13 lutego W Warszawie – Grupa P2/2022

 

PRAKTYKA – MODUŁ 3-4:

19-20 lutego w Gliwicach – Grupa P1/2022

19-20 marca w Warszawie – Grupa P2/2022

 

PRAKTYKA – KURS INTENSYWNY – 4 moduły w 5 dni:

29 kwietnia – 3 maja ŻYWIEC – Grupa P3/2022

ZAPISY NA KURS TEORETYCZNY

CENA KURSU TEORETYCZNEGO

Płatność za cały kurs z góry: 2600 zł / członkowie IVTOM 2200 zł , płatna w ciągu 7 dni od przysłania zgłoszenia.

Płatność w ratach: łącznie 2900 zł / członkowie IVTOM 2500 zł
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM:
1. Rezerwacja miejsca na kursie (opłata bezzwrotna): 900 zł, płatna w ciągu 7 dni od przysłania zgłoszenia.
2. Pozostałe raty, płatne kolejno przed każdym modułem: 4×500 zł

Członkowie IVTOM:
1. Rezerwacja miejsca na kursie (opłata bezzwrotna): 800 zł, płatna w ciągu 7 dni od przysłania zgłoszenia.
2. Pozostałe raty, płatne kolejno przed każdym modułem: 4×425 zł

POJEDYNCZE MODUŁY KURSU
W przypadku wybrania dwóch lub trzech modułów – płatność za każdy moduł osobno.
Cena jednego modułu:
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM: 1500 zł
Członkowie IVTOM: 1200 zł
Aby zapisać się na pojedynczy moduł prosimy o bezpośredni kontakt na adres e-mail: kurs2@mix.org.pl

 

CENA KURSU PRAKTYCZNEGO

Do udziału w części praktycznej zapraszamy wyłącznie osoby, które ukończyły wszystkie 4 moduły kursu teoretycznego.
Kurs intensywny (4 moduły w 4 dni) – to będzie majówka w Żywcu
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM: 2600 zł
Członkowie IVTOM: 2200 zł

Kursy weekendowe (2 moduły w 2 dni) – Gliwice i Warszawa
Za każde 2 moduły
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM: 1300 zł
Członkowie IVTOM: 1100 zł
 Nie ma możliwości wykupienia pojedynczego modułu kursu praktycznego.

CENA KURSU TEORETYCZNEGO

Płatność za cały kurs z góry: 2600 zł / członkowie IVTOM 2200 zł
Płatność w ratach: łącznie 2900 zł / członkowie IVTOM 2500 zł
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM:
1. Rezerwacja miejsca na kursie (opłata bezzwrotna): 900 zł, płatna w ciągu 7 dni od przysłania zgłoszenia.
2. Pozostałe raty, płatne kolejno przed każdym modułem: 4×500 zł

Członkowie IVTOM:
1. Rezerwacja miejsca na kursie (opłata bezzwrotna): 800 zł, płatna w ciągu 7 dni od przysłania zgłoszenia.
2. Pozostałe raty, płatne kolejno przed każdym modułem: 4×425 zł

 

CENA KURSU PRAKTYCZNEGO

Do udziału w części praktycznej zapraszamy wyłącznie osoby, które ukończyły wszystkie 4 moduły kursu teoretycznego.
Kurs intensywny (4 moduły w 4 dni) – to będzie majówka w Żywcu
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM: 2600 zł
Członkowie IVTOM: 2200 zł

Kursy weekendowe (2 moduły w 2 dni) – Gliwice i Warszawa
Za każde 2 moduły
Nauczyciele niezrzeszeni w IVTOM: 1300 zł
Członkowie IVTOM: 1100 zł
 Nie ma możliwości wykupienia pojedynczego modułu kursu praktycznego.

ZAPISY NA KURS TEORETYCZNY