Kurs "Jak skutecznie uczyć śpiewu"

SOLD OUT / BRAK MIEJSC

Zapraszamy na kolejne edycje w 2022r

Kurs „Jak skutecznie uczyć śpiewu” to najważniejsze zagadnienia dotyczące pedagogiki wokalnej w pigułce.
Kurs dedykowany zarówno nauczycielom śpiewu rozpoczynającym pracę w zawodzie, jak i tym, którzy chcą powtórzyć i usystematyzować wiedzę.
W 2021 roku kurs „Jak skutecznie uczyć śpiewu” będzie kursem ONLINE.
Kurs „Jak skutecznie uczyć śpiewu” obejmuje 3 moduły, każdy po 4 godziny dydaktyczne.
Każdy moduł trwa 4 godziny zegarowe, w tym przerwy co około 45 minut.

Nowe terminy kursu

(GRUPA 3/2021)

MODUŁ 1:
24 października 2021, godz. 10:00 – 14:30

MODUŁ 2:
14 listopada 2021, godz. 10:00 – 14:00

MODUŁ 3:
5 grudnia 2021, godz. 10:00 – 14:00

 

Program szkolenia - zagadnienia

Kurs „Jak skutecznie uczyć śpiewu” obejmuje 3 moduły, każdy po 4 godziny dydaktyczne.
Każdy moduł trwa 4 godziny zegarowe, w tym przerwy co około 45 minut.

MODUŁ 1:

Prowadząca: Paulina Kujawska-Bednarek

Podstawy anatomii i fizjologii – 2 godz.
Praca z głosami dzieci i młodzieży w okresie ich rozwoju – 1 godz.
Jak zmiana tonacji / tempa / stylu może wpłynąć na rozwój wokalny – 1 godz.

MODUŁ 2:

Prowadzący: Piotr Markowski

Diagnoza głosu i przebieg lekcji – 2 godz.
Praca z różnymi typami głosów – 1 godz.
Ćwiczenia na półotwarty trakt głosowy z elementami rehabilitacji – 1 godz.

MODUŁ 3:

Prowadząca: Dominika Płonka

Rejestry akustyczne i fizjologiczne – 1 godz.
Zastosowanie ćwiczeń techniki MIX – 1 godz.
Zastosowanie ćwiczeń techniki flow phonation – 2 godz.

Cena, zapisy, informacje

Jeśli interesuje cię tylko wybrany temat / moduł – zapraszamy na inne nasze szkolenia.
Na kurs przyjmujemy wyłącznie osoby, które mogą wziąć udział we wszystkich modułach.
Płatności za kurs Uczestnicy dokonują w ratach, przed rozpoczęciem każdego modułu (terminy wpłat podajemy na bieżąco).
Cena: 300 zł za każdy moduł (członkowie IVTOM 250 zł)
Łączna cena za cały kurs: 900 zł (członkowie IVTOM 750 zł)
Zapisy – wyślij mail na adres: prezes@mix.org.pl
1. W tytule wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię, zgłoszenie – Kurs „Jak skutecznie uczyć śpiewu”
2. W treści wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię
• Miejsce zamieszkania (tylko miasto/powiat)
• Numer telefonu
•Do której grupy chcesz się zapisać (patrz: TERMINY KURSU)
Terminy płatności
Uczestnicy dokonują wpłaty na 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu.
Odstąpienia od umowy
W przypadku rezygnacji mniej niż 14 a więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu organizatorzy zwracają wpłatę pomniejszoną o 15%. W przypadku rezygnacji mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu opłata nie podlega zwrotowi, zalecamy odstąpienie kursu innym osobom. Udokumentowane przypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie.
Dane do wpłaty
Numer konta do wpłat Uczestnicy otrzymają po zgłoszeniu się i wypełnieniu odpowiednich oświadczeń związanych z kursem online.
Ukończenie kursu jest pomocne w uzyskaniu wiedzy teoretycznej do certyfikatu IVTOM.
Wszyscy prowadzący kurs są mentorami IVTOM, tym samym są uprawnieni do szkolenia nauczycieli w tej organizacji.
Dla osób zainteresowanych certyfikatem IVTOM informacji udziela koordynatorka IVTOM na Polskę, Małgorzata Zuber, e-mail: ivtom.pl@gmail.com.
Więcej informacji można uzyskać na www.ivtom.org
Uczestnicy kursu „Jak skutecznie uczyć śpiewu” otrzymają dyplomy.

Faktury wystawiamy na życzenie – w formularzu, który uczestnicy otrzymują do wypełnienia, jest miejsce na wpisanie danych do faktury.
Zgodnie z art. 106. ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.