Listopad 2018 – V Międzynarodowe Seminaria Naukowe połączone z warsztatami i szkoleniem dla nauczycieli

foto: Alicja Węgrzyn

« 1 11 »

Luty 2018 – XI Międzynarodowe Warsztaty Wokalne w Gliwicach

foto: Agnieszka Chyłek i Dominika Płonka

« 1 3 »

Luty 2018 – XI Międzynarodowe Warsztaty Wokalne w Gliwicach

foto: Katarzyna Rosołek i Dominika Płonka

« 1 5 »