Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 

Prezes Zarządu – Dominika Płonka

Wiceprezes Zarządu – Paulina Tuzińska

Sekretarz – Weronika Kukla

Skarbnik – Jakub Turkiewicz

Członek Zarządu – Karolina Ćwil

Członek Zarządu – Dawid Patalong

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

Przewodniczący – Leszek Radzki

Członek – Marek Stawiński

Członek – Grażyna Dzwonowska