Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 

Prezes Zarządu – Dominika Płonka

Wiceprezes Zarządu – Grażyna Dzwonowska

Sekretarz – Agnieszka Patalong

Skarbnik – Jakub Turkiewicz

Członek Zarządu – Karolina Filec

Członek Zarządu – Anna Pieszka

Członek Zarządu – Magdalena Sekuła-Lemberger

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

Przewodniczący – Jarosław Hanik

Członek – Leszek Radzki

Członek – Ewa Aksamit-Bobrowska