Kurs dla nauczycieli śpiewu

"PEDAGOGIKA WOKALNA XXI WIEKU - edycja 2021

– od tradycji bel canto po współczesne badania naukowe.”

OPIS KURSU:

Inspiracja

Szkoły wokalne ostatnimi czasy mnożą się jak grzyby po deszczu. Nikt nie pyta nauczycieli śpiewu o ukończone kierunki studiów, o certyfikaty, kompetencje. Niekiedy wystarczy ładnie śpiewać i już można zostać nauczycielem. Ale… czy na pewno?…
Każdy z nas jest inny. Mamy różną budowę ciała, różne tendencje, różne napięcia mięśniowe, żyjemy w stresie, który wpływa na pracę mięśni, a więc i na głos. Dobry wokalista zna rozwiązania dla swojego głosu, ale nie zna innych problemów wokalnych. Dlatego wokalista, który chce uczyć śpiewu, powinien posiadać wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Niewystarczająco wykształcony pedagog szybko straci uczniów, którzy zaczną szukać gdzie indziej odpowiedzi na swoje pytania.
XXI wiek to czasy, w których każdy ma dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Wokaliści i nauczyciele również. W Internecie możemy znaleźć setki informacji na temat szkolenia wokalnego. Ale – które z nich są dobre, a które błędne? Jak znaleźć te właściwe i zostać dobrym nauczycielem śpiewu?
Na naszym kursie uczestnicy uzyskają dostęp do najważniejszych i najcenniejszych informacji oraz dowiedzą się, z jakich źródeł czerpać wiedzę, gdzie się szkolić i poszukiwać. Każdy nauczyciel śpiewu – zarówno początkujący, jak i doświadczony – znajdzie tu kompendium wiedzy potrzebnej do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cele szkolenia

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza rozwijała się „w głąb” – w celu jak najlepszego poznania danego tematu. Obecne trendy to spojrzenie „wszerz”, czyli interdyscyplinarność, połączenie wiedzy z różnych dziedzin i holistyczne podejście do nauczania głosu.
Mentorzy prowadzący kurs są specjalistami w swojej dziedzinie, a także osobami, które nieustannie się szkolą. Mają zatem zarówno głębokie poznanie tematów związanych z pedagogiką wokalną, jak i holistyczną wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin.
Tradycja bel canto przekazuje nam setki lat doświadczeń, a współczesne badania naukowe uczą nazywać po imieniu procesy zachodzące w czasie wydobywania głosu. Podstawowa wiedza z zakresu logopedii i fizjoterapii okazuje się niezbędna, aby nauczyciel nie zrobił krzywdy uczniowi. Zaawansowana wiedza naukowa pomaga nam rozróżnić, które metody nauczania są dobre, a które nieskuteczne.

Szkolenie „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU” obejmuje podstawową wiedzę, jaką powinien posiadać każdy współczesny nauczyciel śpiewu.

STRUKTURA KURSU:

CAŁY KURS SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA obejmuje 4 MODUŁY o 8 godz. dydaktycznych w formie wykładów online.

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA będzie obejmować 4 moduły po 8 godz.dydaktycznych, w formie zjazdów. Na każdy moduł przewidujemy utworzenie kilku grup po ok.10 osób, zjazdy dla poszczególnych grup odbywać planujemy w 3 miastach: Gliwice, Kraków i Warszawa. Istnieje także możliwość zorganizowania jednego dłuższego zjazdu (4 lub 5 dni) w czasie wakacji. Daty zjazdów zostaną zaplanowane, gdy będzie można zachować zasady bezpieczeństwa związane z pandemią.

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA

Kurs online w formie wykładów – 4 MODUŁY.

Każdy moduł trwa 2 dni. Każdego dnia szkolenie trwa 4 godziny zegarowe: 4 godz. dydaktyczne wykładów oraz czas na przerwy i pytania.
Łącznie część teoretyczna kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

Ponadto uczestnicy w czasie trwania kursu otrzymują wsparcie od prowadzących w postaci stałego kontaktu w utworzonej grupie na portalu społecznościowym. Grupa ta będzie miejscem zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń.

Szkolenie obejmuje wykłady z zakresu metodyki nauczania śpiewu, anatomii, fizjologii i patologii głosu, rehabilitacji głosu, elementów logopedii oraz akustyki.

Ponadto szkolenie uzupełnia wiedzę teoretyczną do uzyskania certyfikatu amerykańskiego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu IVTOM, jeśli uczestnik wypełni część praktyczną, czyli pracę z mentorami (Dla osób zainteresowanych certyfikatem IVTOM informacji udziela koordynatorka IVTOM na Polskę, Małgorzata Zuber, e-mail: ivtom.pl@gmail.com. Więcej informacji można uzyskać na www.ivtom.org).

UCZESTNICY DEKLARUJĄ UDZIAŁ W 4 MODUŁACH.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich modułach otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

Uczestnicy części praktycznej otrzymają kolejne dyplomy.

TERMINY SZKOLEŃ W 2021 r.:

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA

Kurs online w formie wykładów – 4 MODUŁY. Każdy moduł trwa 2 dni.
Każdego dnia szkolenie trwa 4 godziny zegarowe: 3 godziny wykładów (4 godz. dydaktyczne) plus przerwy.

GRUPA 1 – KURS INTENSYWNY:

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska – Bednarek
6-7 marca 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka
20-21 marca 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 4 (ze względu na terminy wykładowców najpierw będzie moduł 4)

Prowadzący: Piotr Markowski
10-11 kwietnia 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka
24-25 kwietnia 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

 

GRUPA 2 – KURS STANDARDOWY:

MODUŁ 1

17-18 kwietnia 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 2

22-23 maja 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 3

25-26 września 2021 (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

MODUŁ 4

6-7 listopada (sobota, niedziela) godz. 10:00-14:00

 

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA

Ze względu na pandemię COVID 19 – daty zjazdów zostaną zaplanowane, gdy będzie można zachować zasady bezpieczeństwa.

Część 1 – TEORETYCZNA
szkolenie online

 

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska-Bednarek

• Istotne zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu głosu.
• Rezonacyjna przestrzen orofacjalna. Pozycja spoczynkowa języka. Mozliwe zaburzenia.
• Mięśnie głowy, szyi i obręczy barkowej i ich zależności z aparatem głosowym.
• Prawidłowy tor oddechowy i jego zaburzenia.
• Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.
• Ewaluacja wokalna głosu uzupełniona o podstawową diagnozę zdrowotną, posturalną i logopedyczną.
• Eufonia a dysfonia

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka

• Rejestry fizjologiczne a budowa fałdów głosowych.
• Vibrato, śpiew ekstremalny i efekty specjalne a fizjologia.
• Teoria fizjologicznego treningu głosu (FLOW PHONATION) – metody, której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.
• Akustyka – wprowadzenie pojęć: ton podstawowy i harmoniczne. Fala stojąca.
• Rezonatory, trakt głosowy, samogłoska, formanty samogłoskowe – wprowadzenie.
• Zasady prowadzenia lekcji. Cele i narzędzia nauczyciela śpiewu.

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka

• Rejestry akustyczne w głosie śpiewaczym.
• Rezonans w trakcie głosowym. Strategie operowania formantami.
• Primal sounds i użycie afektu w pedagogice wokalnej.
• Definicje: mix i belt z punktu widzenia strojenia formantów. Formanty samogłoskowe a różne style wokalne.
• Psychoakustyka i mechanoreceptory: sposób odbierania dźwięku przez ucho ludzkie versus odczucia u wokalisty.
• Krótkie porównanie wybranych popularnych metod uczenia śpiewu (m.in.CVT, SLS, Estill), prezentacja ciekawych metod i światowej sławy pedagogów oraz ważniejszych publikacji naukowych związanych z wokologią.

MODUŁ 4

Prowadzący: Piotr Markowski

• Klasyfikacja i prawidłowe rozpoznanie zaburzeń głosu.
• Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.
• Omówienie i terapia dysfonii o różnym podłożu.
• Choroby towarzyszące zaburzeniom głosu.
• Wpływ hormonów i leków na głos.
• Omówienie technik stosowanych w terapii głosu.
• Terapia planowana i prowadzona w obrębie zespołu interdyscyplinarnego (współpraca z foniatrą, logopedą, fizjoterapeutą, osteopatą, psychologiem, etc.).

 

Część 2 – PRAKTYCZNA

Przewidujemy następujące tematy zajęć:

• Diagnozowanie tendencji głosowych;
• Diagnozowanie związków tendencji wokalnych z ewentualnymi zaburzeniami posturalnymi, zdrowotnymi i logopedycznymi;
• Ćwiczenia z metodyki fizjologicznego treningu głosu (znanej jako Flow Phonation), której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.
• Ćwiczenia słuchowe i diagnozowanie typów fonacji wg J. Sundberga: breathy, flow, normal, pressed;
• Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.
• Rehabilitacja głosu;
• Ćwiczenia SOVT i technika Lax Vox w praktyce;
• Ćwiczenia na umiejętność kontrolowania poszczególnych partii mięśni i uniezależnienie fonacji od artykulacji, etc.;
• Ćwiczenia wokalne z innych znanych metod uczenia śpiewu (np. CVT, SLS, Estill) – omówienie zasad analizy ćwiczeń wokalnych i zrozumienia ich celowości;
• Zasady konstruowania ćwiczeń emisyjnych.

PONADTO możliwe są dodatkowe zajęcia praktyczne:
• Lekcje śpiewu dla uczestników kursu;
• Lekcje pokazowe, lekcje udzielane przez uczestników kursu.

PROWADZĄCY:

Prowadzący:

Mentorzy IVTOM, nauczyciele technik MIX i FLOW PHONATION: Dominika Płonka, Paulina Kujawska-Bednarek, Piotr Markowski.

Dominika Płonka – trener głosu, wokalistka, flecistka, realizator dźwięku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2000r. uczy śpiewu i prowadzi zespoły wokalne. Szkolenia pedagogiczne rozpoczęła w 2004r. od techniki SLS, w 2009r.uzyskując ceretyfikat tej metody. Następnie rozpoczęła poszerzanie wiedzy dzięki członkostwu w amerykańskim stowarzyszeniu IVTOM (International Voice Teachers Of Mix), w którym jest mentorem i członkiem zarządu d.s. Europy. Od 2016r. ściśle współpracuje z dr Hubertem Noé z Austrii – lekarzem foniatrą i konsultantem opery Wiedeńskiej, studiując zasady trenowania głosu zgodne z fizjologią. Jako prezes Stowarzyszenia Wokalistów MIX organizuje liczne warsztaty, szkolenia, konferencje naukowe i letnie obozy wokalne. Prowadzi warsztaty wokalne w całej Polsce. Prezentowała swoją wiedzę na konferencjach naukowych, m.in. Pacific Voice Conference (2016), kurs pedagogiczny i konferencje Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (2016, 2019 i 2020), konferencje naukowe Ivtom w Krakowie (2013), a także w USA: w Atlancie (2016) i Denver (2019).

Założycielka zespołu „Sąsiedzi”, z którym w kraju i za granicą, a także nagrała 4 albumy i zdobyła liczne nagrody. Z gliwickim Teatrem „A” współpracowała jako aranżer, kompozytor, instruktor wokalny, realizator dźwięku, flecistka i wokalistka, nagrała 6 płyt z piosenkami z musicali. Pracuje w MDK w Gliwicach jako instruktor koła wokalnego, wydała 3 płyty swoich podopiecznych. 

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pracuje w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz w MDK Gliwice. Prowadzi w Gliwicach także własną szkołę śpiewu „Singart” www.singart.pl

 

Paulina Kujawska-Bednarek – wokalistka jazzowa, trener głosu i logopeda. Absolwentka wokalistyki Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwesytecie Gdańskim. Studiowała wokalistykę jazzową w Koloni (Hochschule für Musik). Wraz z Sonią Lachowolską od 2005 r. pracowała jako pierwszy Certyfikowany Trener techniki Speech Level Singing Setha Riggsa; od 2012 r. trener i mentor wokalny w IVTOM (International Voice Teachers of Mix) Deana Kaelina. Podejście Flow Phonation Dr Huberta Noe studiuje od 2016 r. (z dr Noe, Rocio Guitard i Chrissy Cooler). 

Solistka Orkiestry „Kukla Band” (1999-2008), solistka big bandu „Cracovia” i big-bandu „Boba Jazz Band”. Finalistka Opolskich Debiutów w 1999r. Wokalistka popowego zespołu „Enjoy”. Współpracowała m.in.z Wojciechem Karolakiem, Triem jazzowym Wojciecha Groborza, Jerzym Filarem i zespołem „Nasza Basia Kochana”, zespołem hip-hopowym „Lari Fari”. Występowała z zespołem „Skaldowie”, Ewą Bem, w telewizyjnym programie kabaretowym „Kraj sie śmieje”. Z własnym zespołem „Paulina Savah Band” występowała na festiwalach jazzowych w Polsce, Austrii, Niemczech i Finlandii. W latach 2002 -2016r. prowadziła klasę wokalną w Krakowskiej Szkole Jazzu. Prowadzi warsztaty w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu ISJA oraz warsztaty techniki wokalnej i improwizacji jazzowej w całej Polsce. Od 2018 r. pracuje i rozwija swoje rozumienie głosu jako logopeda. Uczestniczy w konferencjach dotyczących głosu. W szkoleniach logopedycznych i foniatrycznych rozwija fizjologiczne rozumienie pracy głosu.

 

Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, chórmistrz, pianista, aranżer, akompaniator.Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz UMCS w Lublinie. Mentor IVTOM. Od 2008 r. jako nauczyciel techniki MIX nieustannie współpracuje z wybitnymi nauczycielami śpiewu oraz badaczami głosu, w ostatnich latach poświęcając szczególną uwagę formantom śpiewaczym oraz fonacji przepływowej. Uczy emisji głosu w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Prowadzi studio wokalne w Warszawie – „markowski_vocal_studio” oraz zajęcia/warsztaty w kilku ośrodkach kultury na Mazowszu. Pracuje zarówno z solistami, jak i grupami wokalnymi. Do grona jego uczniów należą wokaliści wykonujący na co dzień zróżnicowane gatunki muzyczne – od szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej do śpiewu klasycznego. Jako konsultant wokalny współpracuje z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W 2018 r. prowadził konsultacje wokalne do spektaklu „Chinka” w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jego uczniowie w ostatnich latach zdobyli ponad 250 czołowych nagród na prestiżowych festiwalach muzycznych o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest autorem licznych opracowań wokalnych oraz aranżacji muzycznych. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pedagogice wokalnej, zgłębiając naturę i fizjologię głosu. www.piotrmarkowski.com

Jeśli interesuje cię tylko wybrany temat / moduł – zapraszamy na inne nasze szkolenia.
Na kurs przyjmujemy wyłącznie osoby, które mogą wziąć udział we wszystkich modułach.
Płatności za kurs Uczestnicy dokonują w ratach, przed rozpoczęciem każdego modułu (terminy wpłat podajemy na bieżąco).

 

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA
szkolenie online

Koszta

Cała część teoretyczna kursu obejmuje 4 MODUŁY.
Koszt jednego modułu: 600 zł od osoby.
Członkowie IVTOM: 500 zł.

Terminy płatności

Wpłaty dokonujemy 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Odstąpienia od umowy

W przypadku rezygnacji mniej niż 14 a więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu organizatorzy zwracają wpłatę pomniejszoną o 15%. W przypadku rezygnacji mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu opłata nie podlega zwrotowi, zalecamy odstąpienie kursu innym osobom. Udokumentowane przypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie.

Dane do wpłaty

Numer konta wraz z kartą zgłoszenia i odpowiednimi dokumentami podamy osobom zakwalifikowanym na kurs.

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA

Cała część praktyczna kursu obejmować będzie 3 lub 4 moduły, w zbliżonych cenach, jak część teoretyczna.
Przewidujemy opcje zjazdów w weekendy w miastach: Gliwice, Kraków, Warszawa. Istnieje także możliwość zorganizowania jednego dłuższego zjazdu w czasie wakacji.
Koszta i terminy uzależnione są od dostępności sal szkoleniowych. Ustalimy je wówczas, gdy będzie można zachować zasady bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19.

 

Faktury wystawiamy na życzenie – w formularzu, który uczestnicy otrzymują do wypełnienia, jest miejsce na wpisanie danych do faktury.
Zgodnie z art. 106. ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem – napisz mail na adres prezes@mix.org.pl

1. W tytule wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię, zgłoszenie – Kurs PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU

2. W treści wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię
• Miejsce zamieszkania (tylko miasto/powiat)
• Numer telefonu
• do której grupy chcesz się zapisać (patrz: TERMINY SZKOLEŃ W 2021 r.)

3. Zostaniesz zapisany na listę osób zainteresowanych kursem i otrzymasz mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – przyjmujemy uczestników według kolejności zgłoszeń.

5. Gdy zostaniesz zakwalifikowany na kurs – wówczas otrzymasz kartę zgłoszenia i odpowiednie dokumenty.