2019 – XII Międzynarodowe Warsztaty Wokalne z Rogerem Treece – Formularz zgłoszenia

 

Formularz zapisów na warsztaty z Rogerem Treece.

 

Dla osób, które zapiszą się i wpłacą do 31 stycznia mamy super prezent: Materiały do nauki od samego Rogera!

 

   

  Dotyczy wyłącznie uczestników niepełnoletnich

  Uczestnik niepełnoletni przysyła pocztą zgodę na udział w warsztatach, podpisaną przez rodziców (prawnego opiekuna), na adres:
  Stowarzyszenie Wokalistów MIX, ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice

  Treść zgody:
  Ja niżej podpisana/y ……………………….(Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)
  wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna ………………………….(imię i nazwisko uczestnika) w warsztatach wokalnych w Gliwicach w dniach 23-24 lutego 2019 oraz ponoszę odpowiedzialność za moje dziecko w czasie spędzonym poza zajęciami warsztatowymi, w tym dojazd i powrót do domu.
  …………………………
  podpis rodzica / prawnego opiekuna

   

  Po wypełnieniu formularza prosimy dokonać przelewu w ciągu 3 dni – szczegóły w >>CENNIKU<<

   

  Posiłki są oferowane przez oddaloną o 130 metrów Restaurację Polską

   

  Wypełniony przez Ciebie formularz odbieramy pod adresem zapisy@mix.org.pl

  Jeśli masz dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu pod tym adresem