Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Wokalistów MIX     Rozdział I – Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie Wokalistów „MIX” dalej zwane w skrócie „Stowarzyszenie MIX”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu. § 2. 1. Terenem działania Stowarzyszenia MIX jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski oraz Śląska. 2. Siedzibą Stowarzyszenia […]

Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX z dnia 27czerwca 2014r. po zmianach 28 I 2023 1. Regulamin Stowarzyszenia Wokalistów MIX zwanego dalej Stowarzyszeniem, wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 roku. Dane rejestrowe Stowarzyszenia: ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice, NIP: 631 265 43 41, Regon: 243 651 249, KRS: 0000 52 05 64 2. Niniejszy regulamin ustala lub precyzuje kwestie, które mogą być zmienne, […]