BIOMECHANIKA TRAKTU GŁOSOWEGO DLA PEDAGOGÓW WOKALNYCH

Kurs online

z  dr Barbarą Sambor
24-25 lutego 2024

Kurs praktyczny

27-28 kwietnia 2024
Gliwice

Bądź skuteczniejszym, lepiej poinformowanym nauczycielem i wokalistą, dzięki wiedzy z najwyższej półki oraz wieloletniej praktyce zawodowej, prezentowanej przez naszą Prowadzącą

Na kurs NA ŻYWO mogą zapisać się tylko absolwenci części online 18-19 lutego 2023 lub tegorocznej – 24-25 lutego 2024.

 

NA ŻYCZENIE PROWADZĄCEJ, UCZESTNICY CZĘŚCI TEORETYCZNEJ BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO NAGRAŃ TYLKO DO 30 MARCA 2024. Zakupienie kursu online możliwe jest tylko do dnia 23 marca 2024. 

Lokalizacja kursu praktycznego:

Stacja Artystyczna Rynek

Rynek 4/5

44-100 Gliwice

PLAN ZAJĘĆ ONLINE:

24 lutego, sobota
10:00-13:00 – blok I
przerwa
14:30-16:30 – blok II

25 lutego, niedziela
10:00-13:00 – blok III
przerwa
14:30-16:30 – blok IV

Dokładny program:

 • Anatomia czynnościowa przestrzeni ustno-gardłowej

 • Dźwięki mowy w perspektywie akustycznej i biomechanicznej

 • Holistyczne spojrzenie na system żuchwowo-gnykowy i gnykowo-tarczowy

 • Wady anatomiczne – możliwości i ograniczenia

 • Najczęściej występujące kompensacje – case’y

 • Podstawy konstruowania ćwiczeń wokalnych w praktyce

PLAN ZAJĘĆ W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ:

27 kwietnia, sobota
11:00-14:00 – blok I
przerwa
15:30-18:00 – blok II

28 kwietnia, niedziela
10:00-13:30 – blok III
przerwa
15:00-17:00 – blok IV

Dokładny program:

Wstęp:

 • Własności akustyczne traktu głosowego – krótki zarys
 • Dźwięki mowy w perspektywie akustycznej i biomechanicznej

Praktyka:

 • Ocena funkcjonalna i palpacja przestrzeni ustno-twarzowej
 • Ocena funkcjonalna i palpacja przestrzeni nagnykowej i podgnykowej
 • Co z tym oddechem?
 • Dźwięki mowy w normie i w patologii – diagnoza i dobór pod kątem ćwiczeń wokalnych
 • Case’y

Jeśli chcesz skonsultować przypadek swojego ucznia w trakcie szkolenia wyślij do 30 marca nagrania ucznia (audio+video) na wiceprezes@mix.org.pl (np. przez wetransfer) wraz z pisemną zgodą ucznia na wykorzystanie nagrania w trakcie szkolenia

CENNIK:

Wykupując kurs online dostają Państwo dostęp do odtwarzania (nie pobrania) nagrania wspomnianego kursu do dnia 30 marca.

Zgodnie z życzeniem dr Sambor, tylko osoby, które ukończyły kurs online mogą wziąć udział w części praktycznej w Gliwicach w dniach 27-28 kwietnia 2024.

Liczba miejsc na obydwa kursy jest ograniczona. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Kurs poprowadzi:

Aktorka (absolwentka Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi), logopeda medialny, neurologopeda, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz starszy wykładowca na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na artykulację i fonację osób zawodowo posługujących się głosem, zagadnienia z zakresu patofonetyki, dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia oraz neurogenne zaburzenia mowy. W praktyce logopedycznej zajmuje się m.in. rehabilitacją głosu, pracą z pacjentami ortodontycznymi i ortognatycznymi, rehabilitacją neurologopedyczną oraz terapią artystów: aktorów, wokalistów i śpiewaków. Czynna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, w tym zagranicznych m.in. w Danii, Portugalii, Irlandii, Włoszech, Grecji i Rosji. Członkini Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego PAN.
Dr Barbara Sambor

Kurs odbywa się online
- spotykamy się na platformie ZOOM