Kurs dla nauczycieli śpiewu

"PEDAGOGIKA WOKALNA XXI WIEKU

– od tradycji bel canto po współczesne badania naukowe.”

OPIS KURSU:

Inspiracja

Szkoły wokalne ostatnimi czasy mnożą się jak grzyby po deszczu. Nikt nie pyta nauczycieli śpiewu o ukończone kierunki studiów, o certyfikaty, kompetencje. Niekiedy wystarczy ładnie śpiewać i już można zostać nauczycielem. Ale… czy na pewno?…
Każdy z nas jest inny. Mamy różną budowę ciała, różne tendencje, różne napięcia mięśniowe, żyjemy w stresie, który wpływa na pracę mięśni, a więc i na głos. Dobry wokalista zna rozwiązania dla swojego głosu, ale nie zna innych problemów wokalnych. Dlatego wokalista, który chce uczyć śpiewu, powinien posiadać wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Niewystarczająco wykształcony pedagog szybko straci uczniów, którzy zaczną szukać gdzie indziej odpowiedzi na swoje pytania.
XXI wiek to czasy, w których każdy ma dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Wokaliści i nauczyciele również. W Internecie możemy znaleźć setki informacji na temat szkolenia wokalnego. Ale – które z nich są dobre, a które błędne? Jak znaleźć te właściwe i zostać dobrym nauczycielem śpiewu?
Na naszym kursie uczestnicy uzyskają dostęp do najważniejszych i najcenniejszych informacji oraz dowiedzą się, z jakich źródeł czerpać wiedzę, gdzie się szkolić i poszukiwać. Każdy nauczyciel śpiewu – zarówno początkujący, jak i doświadczony – znajdzie tu kompendium wiedzy potrzebnej do podniesienia swoich kwalifikacji.

Cele szkolenia

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiedza rozwijała się „w głąb” – w celu jak najlepszego poznania danego tematu. Obecne trendy to spojrzenie „wszerz”, czyli interdyscyplinarność, połączenie wiedzy z różnych dziedzin i holistyczne podejście do nauczania głosu.
Mentorzy prowadzący kurs są specjalistami w swojej dziedzinie, a także osobami, które nieustannie się szkolą. Mają zatem zarówno głębokie poznanie tematów związanych z pedagogiką wokalną, jak i holistyczną wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin.
Tradycja bel canto przekazuje nam setki lat doświadczeń, a współczesne badania naukowe uczą nazywać po imieniu procesy zachodzące w czasie wydobywania głosu. Podstawowa wiedza z zakresu logopedii i fizjoterapii okazuje się niezbędna, aby nauczyciel nie zrobił krzywdy uczniowi. Zaawansowana wiedza naukowa pomaga nam rozróżnić, które metody nauczania są dobre, a które nieskuteczne.

Szkolenie „PEDAGOGIKA WOKALNA W XXI WIEKU” obejmuje podstawową wiedzę, jaką powinien posiadać każdy współczesny nauczyciel śpiewu.

STRUKTURA KURSU:

CAŁY KURS SKŁADA SIĘ Z 2 CZĘŚCI:

 

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA obejmuje 4 MODUŁY w formie wykładów online.

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA (planowana na 2021r.) będzie obejmować 3-4 moduły w formie zjazdów. Na każdy moduł przewidujemy utworzenie 3 grup po max. 10 osób, zjazdy dla poszczególnych grup odbywać się będą dla w 3 miastach: Gliwice, Kraków i Warszawa. Daty zjazdów podamy w późniejszym terminie.

 

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA

 

Kurs online w formie wykładów – 4 MODUŁY.

Przewidujemy utworzenie 3 grup po 10-20 osób na każdy z modułów.

Każdy moduł trwa 2 dni. Każdego dnia szkolenie trwa 4 godziny zegarowe: 3 godziny wykładów (4 godz. dydaktyczne), 30 min. na przerwy i 30 min. na sesję Q&A.

Łącznie część teoretyczna kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

Ponadto uczestnicy przez w czasie trwania kursu otrzymują wsparcie od prowadzących w postaci stałego kontaktu w utworzonej grupie na portalu społecznościowym. Grupa ta będzie miejscem zadawania pytań osobom prowadzącym i wymiany doświadczeń.

Szkolenie obejmuje wykłady z zakresu metodyki nauczania śpiewu, anatomii, fizjologii i patologii głosu, rehabilitacji głosu wokalnego, elementów logopedii oraz akustyki.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich modułach otrzymują dyplom ukończenia szkolenia. 

Ponadto szkolenie uzupełnia wiedzę teoretyczną do uzyskania certyfikatu amerykańskiego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu IVTOM, jeśli uczestnik wypełni część praktyczną, czyli pracę z mentorami (więcej na www.ivtom.org).

UCZESTNIK DEKLARUJE UDZIAŁ W 4 MODUŁACH W WYBRANEJ GRUPIE (patrz: terminy szkoleń).

 

UWAGA!

 

Ze względu na interaktywność kursu i różnorodność pytań obowiązują następujące zasady:

• Każdy uczestnik wybiera jedną grupę na wszystkie 4 moduły. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będzie możliwości uczestniczenia w pojedynczych modułach w innej grupie.

• Dopuszczamy ewentualnie możliwość indywidualnej zamiany miejsc z innym uczestnikiem i powiadomienie organizatora o zamianie.

• Sugerujemy, aby nauczyciele ze doświadczeniem pedagogicznym powyżej 10 lat w miarę możliwości zapisali się do grupy 3. Treść wykładów jest taka sama, ale osoby z większym doświadczeniem zadają inne pytania, niż młodzi nauczyciele, a chcemy, aby kurs był dostosowany do potrzeb Uczestników.

TERMINY SZKOLEŃ W 2020 R.:

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA

Czas trwania każdego modułu – 4 godziny zegarowe, w tym:
3h wykładów (4h dydaktyczne) + przerwy + 30 minut sesja Q&A

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska – Bednarek
Grupa 1: 18-19 czerwca 2020 (czw./pt.) 10:00-14:00
Grupa 2: 20-21 czerwca 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00
Grupa 3: 27-28 czerwca 2020 (sob./niedz.) 18:00-22:00

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka
Grupa 1: 1-2 sierpnia 2020 (sob./niedz.) 18:00-22:00
Grupa 2: 6-7 sierpnia 2020 (czw./pt.) 10:00-14:00
Grupa 3: 20-21 sierpnia 2020 (czw./pt.) 10:00-14:00

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka
Grupa 1: 17-18 października 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00
Grupa 2: 10-11 października 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00
Grupa 3: 24-25 października 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00

MODUŁ 4

Prowadzący: Piotr Markowski
Grupa 1: 7-8 listopada 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00
Grupa 2: 12-13 grudnia 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00
Grupa 3: 19-20 grudnia 2020 (sob./niedz.) 10:00-14:00

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA

Ze względu na pandemię SARS-COV-2 część praktyczna przewidywana jest na 2021r. Terminy uzależnione są od dostępności sal szkoleniowych. Ustalimy je pod koniec 2020r.1

Część 1 – TEORETYCZNA
szkolenie online

 

MODUŁ 1

Prowadząca: Paulina Kujawska-Bednarek

• Istotne zagadnienia z anatomii i fizjologii narządu głosu.
• Rezonacyjna przestrzeń orofacjalna. Możliwe zaburzenia.
• Mięśnie głowy, szyi i obręczy barkowej i ich zależności z aparatem głosowym.
• Prawidłowy tor oddechowy i jego zaburzenia.
• Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.
• Ewaluacja wokalna głosu uzupełniona o podstawową diagnozę zdrowotną, posturalną i logopedyczną.
• Eufonia a dysfonia

MODUŁ 2

Prowadząca: Dominika Płonka

• Rejestry głosowe a budowa strun głosowych. Pojęcie falsetu i beltu w różnych szkołach wokalnych przez pryzmat funkcji fałdów głosowych.
• Akustyka – wprowadzenie pojęć: ton podstawowy i harmoniczne. Fala stojąca.
• Rezonatory, trakt głosowy, samogłoska, formanty samogłoskowe – wprowadzenie.
• Rezonans a wibracje współczulne.
• Teoria fizjologicznego treningu głosu (FLOW PHONATION) – metody, której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.
• Fizjologiczna strona fonacji w vibrato i efektach specjalnych: growl, scream, fry, death itp.
• Zasady prowadzenia lekcji. Cele i narzędzia nauczyciela śpiewu.

MODUŁ 3

Prowadząca: Dominika Płonka

• Słuch: sposób odbierania dźwięku przez ucho ludzkie versus odczucia u wokalisty.
• Mix i centralizacja samogłoski. Pojęcie krycia w belcanto – chiaroscuro.
• Bezpieczny belt w metodzie flow phonation.
• Definicje: mix i belt z punktu widzenia strojenia formantów. Formanty samogłoskowe a różne style wokalne.
• Krótkie porównanie wybranych popularnych metod uczenia śpiewu (np. CVT, SLS, Estill), prezentacja ciekawych metod i światowej sławy pedagogów oraz ważniejszych publikacji naukowych związanych z wokologią.

MODUŁ 4

Prowadzący: Piotr Markowski

• Klasyfikacja i prawidłowe rozpoznanie zaburzeń głosu.
• Mechanizmy kompensacyjne w zaburzeniach fonacji.
• Omówienie i terapia dysfonii o różnym podłożu.
• Choroby towarzyszące zaburzeniom głosu.
• Wpływ hormonów i leków na głos.
• Omówienie technik stosowanych w terapii głosu.
• Terapia planowana i prowadzona w obrębie zespołu interdyscyplinarnego (współpraca z foniatrą, logopedą, fizjoterapeutą, osteopatą, psychologiem, etc.).

 

Część 2 – PRAKTYCZNA

 

Przewidujemy następujące tematy zajęć:

 

• Diagnozowanie tendencji głosowych;
• Diagnozowanie związków tendencji wokalnych z ewentualnymi zaburzeniami posturalnymi, zdrowotnymi i logopedycznymi;
• Ćwiczenia z metodyki fizjologicznego treningu głosu (znanej jako FLOW PHONATION), której autorem jest dr Hubert Noé, lekarz foniatra, nauczyciel śpiewu i konsultant solistów oper w Wiedniu i w Grazu.
• Ćwiczenia słuchowe i diagnozowanie typów fonacji wg J. Sundberga: breathy, flow, normal, pressed;
• Oddech a fonacja. Appoggio – wprowadzenie.
• Ćwiczenia na umiejętność kontrolowania poszczególnych partii mięśni i uniezależnienie fonacji od artykulacji, podniebienie miękkie a nosowanie, etc.;
• Ćwiczenia wokalne z innych znanych metod uczenia śpiewu (np. CVT, SLS, Estill) – omówienie zasad analizy ćwiczeń wokalnych i zrozumienia ich celowości;
• Zasady konstruowania ćwiczeń emisyjnych;
• Rehabilitacja głosu;
• Zajęcia praktyczne z prowadzącymi – lekcje śpiewu dla uczestników kursu;
• Zajęcia praktyczne – lekcje pokazowe, lekcje udzielane przez uczestników kursu.

PROWADZĄCY:

Prowadzący:

Mentorzy IVTOM, nauczyciele technik MIX i FLOW PHONATION: Dominika Płonka, Paulina Kujawska-Bednarek, Piotr Markowski.

Dominika Płonka – trener głosu, wokalistka, flecistka, realizator dźwięku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2000r. uczy śpiewu i prowadzi zespoły wokalne. Szkolenia pedagogiczne rozpoczęła w 2004r. od techniki SLS, w 2009r.uzyskując ceretyfikat tej metody. Następnie rozpoczęła poszerzanie wiedzy dzięki członkostwu w amerykańskim stowarzyszeniu IVTOM (International Voice Teachers Of Mix), w którym jest mentorem i członkiem zarządu d.s. Europy. Od 2016r. ściśle współpracuje z dr Hubertem Noé z Austrii – lekarzem foniatrą i konsultantem opery Wiedeńskiej, studiując zasady trenowania głosu zgodne z fizjologią. Jako prezes Stowarzyszenia Wokalistów MIX organizuje liczne warsztaty, szkolenia, konferencje naukowe i letnie obozy wokalne. Prowadzi warsztaty wokalne w całej Polsce. Prezentowała swoją wiedzę na konferencjach naukowych, m.in. Pacific Voice Conference (2016), kurs pedagogiczny i konferencje Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (2016, 2019 i 2020), konferencje naukowe Ivtom w Krakowie (2013), a także w USA: w Atlancie (2016) i Denver (2019).

Założycielka zespołu „Sąsiedzi”, z którym w kraju i za granicą, a także nagrała 4 albumy i zdobyła liczne nagrody. Z gliwickim Teatrem „A” współpracowała jako aranżer, kompozytor, instruktor wokalny, realizator dźwięku, flecistka i wokalistka, nagrała 6 płyt z piosenkami z musicali. Pracuje w MDK w Gliwicach jako instruktor koła wokalnego, wydała 3 płyty swoich podopiecznych. 

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pracuje w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz w MDK Gliwice. Prowadzi w Gliwicach także własną szkołę śpiewu „Singart” www.singart.pl

 

Paulina Kujawska-Bednarek – wokalistka jazzowa, trener głosu i logopeda. Absolwentka wokalistyki Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwesytecie Gdańskim. Studiowała wokalistykę jazzową w Koloni (Hochschule für Musik). Wraz z Sonią Lachowolską od 2005 r. pracowała jako pierwszy Certyfikowany Trener techniki Speech Level Singing Setha Riggsa; od 2012 r. trener i mentor wokalny w IVTOM (International Voice Teachers of Mix) Deana Kaelina. Podejście Flow Phonation Dr Huberta Noe studiuje od 2016 r. (z dr Noe, Rocio Guitard i Chrissy Cooler). 

Solistka Orkiestry „Kukla Band” (1999-2008), solistka big bandu „Cracovia” i big-bandu „Boba Jazz Band”. Finalistka Opolskich Debiutów w 1999r. Wokalistka popowego zespołu „Enjoy”. Współpracowała m.in.z Wojciechem Karolakiem, Triem jazzowym Wojciecha Groborza, Jerzym Filarem i zespołem „Nasza Basia Kochana”, zespołem hip-hopowym „Lari Fari”. Występowała z zespołem „Skaldowie”, Ewą Bem, w telewizyjnym programie kabaretowym „Kraj sie śmieje”. Z własnym zespołem „Paulina Savah Band” występowała na festiwalach jazzowych w Polsce, Austrii, Niemczech i Finlandii. W latach 2002 -2016r. prowadziła klasę wokalną w Krakowskiej Szkole Jazzu. Prowadzi warsztaty w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu ISJA oraz warsztaty techniki wokalnej i improwizacji jazzowej w całej Polsce. Od 2018 r. pracuje i rozwija swoje rozumienie głosu jako logopeda. Uczestniczy w konferencjach dotyczących głosu. W szkoleniach logopedycznych i foniatrycznych rozwija fizjologiczne rozumienie pracy głosu.

 

Piotr Markowski – nauczyciel śpiewu, trener wokalny, chórmistrz, pianista, aranżer, akompaniator.Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz UMCS w Lublinie. Mentor IVTOM. Od 2008 r. jako nauczyciel techniki MIX nieustannie współpracuje z wybitnymi nauczycielami śpiewu oraz badaczami głosu, w ostatnich latach poświęcając szczególną uwagę formantom śpiewaczym oraz fonacji przepływowej. Uczy emisji głosu w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Prowadzi studio wokalne w Warszawie – „markowski_vocal_studio” oraz zajęcia/warsztaty w kilku ośrodkach kultury na Mazowszu. Pracuje zarówno z solistami, jak i grupami wokalnymi. Do grona jego uczniów należą wokaliści wykonujący na co dzień zróżnicowane gatunki muzyczne – od szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej do śpiewu klasycznego. Jako konsultant wokalny współpracuje z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W 2018 r. prowadził konsultacje wokalne do spektaklu „Chinka” w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jego uczniowie w ostatnich latach zdobyli ponad 250 czołowych nagród na prestiżowych festiwalach muzycznych o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest autorem licznych opracowań wokalnych oraz aranżacji muzycznych. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pedagogice wokalnej, zgłębiając naturę i fizjologię głosu. www.piotrmarkowski.com

CZĘŚĆ 1 – TEORETYCZNA
szkolenie online

 

Koszta

Cała część teoretyczna kursu obejmuje 4 MODUŁY.
Koszt jednego modułu: 600 zł od osoby.
Członkowie IVTOM: 500 zł.

 

Terminy płatności

Wpłaty dokonujemy 14 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

 

Odstąpienia od umowy

W przypadku rezygnacji mniej niż 14 a więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu organizatorzy zwracają wpłatę pomniejszoną o 15%. W przypadku rezygnacji mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu opłata nie podlega zwrotowi, zalecamy odstąpienie kursu innym osobom. Udokumentowane przypadki losowe rozpatrywane będą indywidualnie.

 

Dane do wpłaty

Numer konta wraz z kartą zgłoszenia i odpowiednimi dokumentami podamy osobom zakwalifikowanym na kurs.

 

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYCZNA

 

Cała część praktyczna kursu obejmować będzie 3 lub 4 moduły, w zbliżonych cenach, jak część teoretyczna.

Koszta i terminy uzależnione są od dostępności sal szkoleniowych. Ustalimy je pod koniec 2020r.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem – napisz mail na adres prezes@mix.org.pl


1. W tytule wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię, zgłoszenie – Kurs pedagogiczny

2. W treści wiadomości napisz:
• Nazwisko i imię
• Miejsce zamieszkania (tylko miasto/powiat)
• Numer telefonu

3. Zostaniesz zapisany na listę osób zainteresowanych kursem i otrzymasz mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

4. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – przyjmujemy uczestników według kolejności zgłoszeń.

5. Gdy zostaniesz zakwalifikowany na kurs – wówczas otrzymasz kartę zgłoszenia i odpowiednie dokumenty.