Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przed zapisaniem się na warsztaty.

1. Udział

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszenia TUTAJ i po otrzymaniu maila zwrotnego o przyjęciu zgłoszenia dokonuje wpłaty

– O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od przyjęcia zgłoszenia.

2. Identyfikatory, certyfikaty udziału
– W recepcji WARSZTATÓW podczas rejestracji każdy Uczestnik otrzyma identyfikator oraz dyplom uczestnictwa.

3. Rejestrowanie wykładów i lekcji indywidualnych

Rejestrowanie wykładów i warsztatów w ramach seminariów jest niedozwolone.

4. Warunki finansowe. Wpłaty i rezygnacje
– Uczestnicy pokrywają koszt wybranych zajęć, wpłacając wyliczoną na podstawie cenników kwotę na podany numer rachunku bankowego

Rezerwacja staje się ważna po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
– Ostateczny termin dokonywania wpłat za udział w warsztatach upływa z dniem 15 lutego 2019 r. W przypadku wczesnej rejestracji (uprawniającej do zniżki) wpłaty należy dokonać przed 31 stycznia 2019 r. Po tym terminie zaczyna obowiązywać cena regularna.
– W przypadku ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie organizatora do dnia 15 lutego 2019 r mailem na 
prezes@mix.org.pl.
– W przypadkach losowych zalecamy odstąpienie zajęć znajomym i powiadomienie organizatora o zmianie.
– W przypadku rezygnacji bez możliwości odsprzedania zajęć organizatorzy 
zwracają wpłaconą kwotę pomniejszoną o 15 % celem pokrycia kosztów organizacyjnych.
– Rezygnacja jest możliwa do 15 lutego 2019 r. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu kwot wpłaconych na warsztaty.

Wysyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że akceptuje treść regulaminu warsztatów z Rogerem Treece 2019, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do tworzenia dokumentacji fotograficznej.