Regulamin zgłoszeń

  1. uczestnik wypełnia  formularz zgłoszeniowy i wpłaca zadatek (1 ratę) w kwocie podanej w cenniku

  2. Rezerwacja miejsca staje się ważna po zaksięgowaniu zadatku na koncie organizatora

  3. Kolejne raty wpłacane są według harmonogramu podanego w cenniku

  4. Możliwe jest wpłacenie z góry całej kwoty za warsztaty

  5. W przypadku ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie organizatora do dnia 15.06.2019 mailem na  prezes@mix.org.pl:

    1. W przypadkach losowych zalecamy odstąpienie zajęć innej osobie i powiadomienie organizatora o zmianie

    2. W przypadku rezygnacji bez możliwości odsprzedania zajęć, do dnia 15.06.2019 organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę pomniejszoną o 15 % celem pokrycia kosztów organizacyjnych

  6. Rezygnacja jest możliwa do dnia 15.06.2019. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu zadatków wpłaconych warsztaty.

Wysyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu zgłoszeń na letnie warsztaty wokalne SUMMER MIX SINGING, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku do tworzenia dokumentacji fotograficznej.