Regulamin uczestnictwa

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przed zapisaniem się na seminaria i warsztaty.

1. Udział w SEMINARIACH

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w następujących blokach zajęć grupowych:

1) Szkolenie dla nauczycieli

2) Konferencja naukowa – cz. 1. w sobotę po godz. 15:00

Konferencja naukowa – cz. 2. w niedzielę – cały dzień

3)- Warsztaty wokalne

Uczestnik w zgłoszeniu zaznacza, na które zajęcia się decyduje i wpłaca stosowną kwotę wynikającą z cennika seminariów.

UWAGA: zgłoszenie na szkolenie dla nauczycieli i konferencję naukową przyjmujemy w formularzu TUTAJ

2. Udział w WARSZTATACH (zajęcia indywidualne)

Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnie wybranej ilości lekcji indywidualnych.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

Istnieje możliwość zamknięcia lekcji (wyłącznie w piątek 16.11.2018)

Obserwowanie lekcji otwartych jest bezpłatne dla uczestników Seminariów. Obserwatorów lekcji otwartych prosimy o wchodzenie do sal wyłącznie w przerwach między lekcjami.

UWAGA: zgłoszenie na warsztaty przyjmujemy w formularzu TUTAJ

 

3. Identyfikatory, certyfikaty udziału, materiały
– W recepcji SEMINARIÓW podczas rejestracji każdy Uczestnik otrzyma identyfikator oraz dyplom uczestnictwa wraz z materiałami.
– W recepcji WARSZTATÓW Uczestnicy otrzymają dyplomy z pustymi miejscami na podpisy nauczycieli, które można otrzymać po zakończeniu lekcji.

4. Rejestrowanie wykładów i lekcji indywidualnych
– Organizatorzy zachęcają do nagrywania lekcji indywidualnych dla własnego użytku (po uzyskaniu zgody prowadzącego lekcję).
– Rejestrowanie wykładów i warsztatów w ramach seminariów jest
niedozwolone. Będą one rejestrowane przez organizatora, następnie udostępnione dla uczestników seminariów za symboliczną opłatę – darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Wokalistów MIX. Wykłady zastrzeżone przez prelegentów nie będą rejestrowane.

5. Warunki finansowe. Wpłaty i rezygnacje
– Uczestnicy pokrywają koszt wybranych zajęć, wpłacając wyliczoną na podstawie cenników kwotę na podane numery rachunków bankowych 
(szczegółowe informacje tutaj:  SEMINARIA WARSZTATY)
– Rezerwacja staje się ważna po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
– Ostateczny termin dokonywania wpłat za udział w seminariach upływa z dniem 10.11.2018 r., przy czym w przypadku wczesnej rejestracji wpłaty należy dokonać przed 25.10.2018 r. Po tym terminie zaczyna obowiązywać cena regularna.
– W przypadku ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie organizatora do dnia 10.11.2018 mailem na 
prezes@mix.org.pl.
– W przypadkach losowych zalecamy odstąpienie zajęć znajomym i powiadomienie organizatora o zmianie.
– W przypadku rezygnacji bez możliwości odsprzedania zajęć organizatorzy 
zwracają wpłaconą kwotę pomniejszoną o 15 % celem pokrycia kosztów organizacyjnych.
– Rezygnacja jest możliwa do 10.11.2018. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu kwot wpłaconych na warsztaty.

Wysyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że akceptuje treść regulaminu Międzynarodowych Seminariów Mix Singing – Współczesne Bel Canto, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do tworzenia dokumentacji fotograficznej.