IV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIA NAUKOWE
MIX SINGING – WSPÓŁCZESNE BEL CANTO
oraz
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY WOKALNE

23.11.2017 – KRAKÓW / 24-26.11. 2017 – GLIWICE / 27.11. 2017 – WARSZAWA

 

Regulamin uczestnictwa

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem przed zapisaniem się na seminaria i warsztaty.

 

1. Udział w SEMINARIACH
– Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w całodziennych blokach zajęć grupowych: sobotnim, niedzielnym lub w obu dniach.
– Dla nauczycieli zrzeszonych w IVTOM istnieje ponadto możliwość wzięcia udziału w teacher training.
– Uczestnik w zgłoszeniu zaznacza, na które dni się decyduje i wpłaca stosowną kwotę wynikającą z cennika seminariów.
– UWAGA: zgłoszenie na seminaria wysyłamy na adres: zapisy@mix.org.pl

2. Udział w WARSZTATACH (zajęcia indywidualne z Mary Ann Kehler, Sissy Handler i Enrico Di Lorenzo)
– Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnie wybranej ilości lekcji indywidualnych.
– O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
– Istnieje możliwość zastrzeżenia lekcji (wyłącznie w piątek 24.11.2017). Koszt lekcji zamkniętej jest jednakowy dla wszystkich osób, nie obowiązują zniżki IVTOM.
– Obserwatorów lekcji otwartych prosimy o wchodzenie do sal wyłącznie w przerwach między lekcjami.
– UWAGA: zgłoszenie na warsztaty wysyłamy na adres: prezes@mix.org.pl

3. Identyfikatory, certyfikaty udziału, materiały
– W recepcji SEMINARIÓW podczas rejestracji każdy Uczestnik otrzyma identyfikator oraz dyplom uczestnictwa wraz z materiałami.
– W recepcji WARSZTATÓW Uczestnicy otrzymają dyplomy z pustymi miejscami na podpisy nauczycieli po zakończeniu lekcji i zajęć zbiorowych.

4. Rejestrowanie wykładów i lekcji indywidualnych
– Organizatorzy zachęcają do nagrywania lekcji indywidualnych dla własnego użytku (po uzyskaniu zgody prowadzącego lekcję).
– Rejestrowanie wykładów i warsztatów w ramach seminariów jest niedozwolone. Będą one rejestrowane przez organizatora, następnie udostępnione dla uczestników seminariów za symboliczną opłatę – darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Wokalistów MIX. Wykłady zastrzeżone przez prelegentów nie będą rejestrowane.

5. Warunki finansowe. Wpłaty i rezygnacje
– Uczestnicy pokrywają koszta wybranych zajęć, wpłacając wyliczoną na podstawie cenników kwotę na podane numery rachunków bankowych (szczegółowe informacje tutaj:  SEMINARIA WARSZTATY)
– Rezerwacja staje się ważna po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
– W przypadku ewentualnej rezygnacji prosimy o poinformowanie organizatora do dnia 10.11.2017 mailem na prezes@mix.org.pl.
– W przypadkach losowych zalecamy odstąpienie zajęć znajomym i powiadomienie organizatora o zmianie.
– W przypadku rezygnacji bez możliwości odsprzedania zajęć organizatorzy zwracają wpłaconą kwotę pomniejszoną o 15 % celem pokrycia kosztów organizacyjnych.
– Rezygnacja jest możliwa do 10.11.2017. Po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu kwot wpłaconych na warsztaty.

Wysyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że akceptuje treść regulaminu Międzynarodowych Seminariów Mix Singing – Współczesne Bel Canto i Warsztatów Wokalnych, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do tworzenia dokumentacji fotograficznej.