PROGRAM SEMINARIÓW

SOBOTA, 7 listopada

WYKŁADY

SALA TEATRALNA

09:30–10.00 Rejestracja uczestników, kawa
10:00–10:10 Rozpoczęcie konferencji – Dominika Płonka

10:10–11:00 Akustyka głosu – wprowadzenie – Grażyna Dzwonowska
11:00–12:30 Formanty samogłoskowe cz.1 – Hubert Noe

12:30–12:45 Przerwa

12:45–14:30 Formanty samogłoskowe cz.2 – Hubert Noe

14:30–15:30 Przerwa obiadowa (poczęstunek na miejscu, sala bankietowa)

WARSZTAT PRAKTYCZNY

GRUPA 1 – max 20 OSÓB

SALA CHÓRALNA:
15:30–16:30 Śpiew gardłowy i alikwotowy – Michał „Esz” Szerląg
16:30–17:00 Dyskusja: Śpiew alikwotowy

SALA BANKIETOWA:
17:30–18:30 Usuwanie napięć mięśniowych – Ola Królik

GRUPA 2 – max 20 OSÓB

SALA CHÓRALNA:
17:15–18:15 Śpiew gardłowy i alikwotowy – Michał „Esz” Szerląg
18:15-18:45 Dyskusja: Śpiew alikwotowy

SALA BANKIETOWA:
18:45–19:45 Usuwanie napięć mięśniowych – Ola Królik

 

NIEDZIELA, 8 listopada

SALA TEATRALNA

WYKŁADY:

09:30–10.00 Rejestracja uczestników, kawa
10:00–10.10 Powitanie – Dominika Płonka

10:10–10:30 MIX – Naturalność i efektywność – Grażyna Dzwonowska
10:30–12:45 Naukowe podstawy stosowania ćwiczeń emisyjnych – Hubert Noe

12:45–13:00 Przerwa kawowa

13:00–14:00 Zmienianie wymowy samogłosek, metoda Tomatis – Beata Wojciechowska
14:00–14:45 Prezentacja metody Grinberg – Veronika Fiegl

14:45 Przerwa obiadowa (poczęstunek na miejscu, sala bankietowa)
/ warsztat z Veroniką Fiegl w podziale na 2 grupy
14:45–15:30 Veronika Fiegl – warsztat zbiorowy gr.1 / OBIAD gr.2
15:30–16:15 Veronika Fiegl – warsztat zbiorowy gr.2 / OBIAD gr.1

16:15–16:30 przerwa kawowa,
spotkanie nauczycieli IVTOM z Deanem Kaelinem

16:30–17:30 Logopedyczne aspekty kształcenia głosu – Barbara Sambor

17:30–18:00 Przerwa kawowa

18:00–19:00 Zastosowanie Metody Mix Singing w praktyce – Dean Kaelin
(lekcje pokazowe – pierwszych 5 zgłoszonych ochotników)
19:00–20:00 Styles and Sounds – Sissy Handler
20:00–21:00 Dyskusja podsumowująca
21:00 Zakończenie

 


WARSZTATY WOKALNE TECHNIKI MIX

PONIEDZIAŁEK, 9 Listopada

DUŻA SALA (GALERIA)

LEKCJE INDYWIDUALNE:

09:00 – 11:00 ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE –
spotkanie mentorów IVTOM – DEAN KAELIN

12:00 – 14:00 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin
15:30 – 20:30 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin

 

DÓŁ – SALA PRZECHODNIA

LEKCJE INDYWIDUALNE:

13:00 – 13:30 ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE – ewaluacja IVTOM
13:30 – 14:00 ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE – ewaluacja IVTOM (M. Smrek, P. Markowski, D. Płonka)
15:30 – 17:00 Lekcje indywidualne: Sissy Handler
19:00 – 20:30 Lekcje indywidualne: Sissy Handler

 

DÓŁ – SALA Z TYŁU

KONSULTACJE METODY GRINBERG:

10:00 – 14:00 Metoda Grinberga – Veronika Fiegl
15:30 – 17:00 Metoda Grinberga – Veronika Fiegl
19:00 – 20:30 Metoda Grinberga – Veronika Fiegl

 

WTOREK, 10 Listopada

2 SALE NA DOLE

LEKCJE INDYWIDUALNE:

10:00–14:00 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin
10:00–14:00 Lekcje indywidualne: Sissy Handler

 

DUŻA SALA

LEKCJE INDYWIDUALNE:

15:00–21:00 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin

 

ŚRODA, 11 Listopada

DUŻA SALA

LEKCJE INDYWIDUALNE:

10:00– 14:00 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin
15:30 – 18:00 Lekcje indywidualne: Dean Kaelin

 

SALA NA DOLE

LEKCJE INDYWIDUALNE:

10:00– 14:00 Lekcje indywidualne: Sissy Handler
15:30 – 18:00 Lekcje indywidualne: Sissy Handler

 


INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Seminariów Naukowych Mix Singing jest Stowarzyszenie Wokalistów MIX.
Kontakt: Dominika Płonka tel.: 604 54 64 39, E-mail: wokalne.gliwice@gmail.com

2.W ramach wydarzenia przewidujemy:

Uczestnicy seminariów mogą BEZPŁATNIE obserwować lekcje indywidualne, z wyjątkiem lekcji zamkniętych.

3. Daty i miejsce warsztatów:

4. Konsultacje indywidualne rezerwujemy mailem. Jeżeli zostaną wolne miejsca – będzie możliwość rezerwacji konsultacji w czasie trwania Seminariów i Warsztatów.

5. Uczestnicy niepełnoletni przesyłają zgodę rodziców na udział w warsztatach oraz na samodzielny dojazd na miejsce warsztatów z podpisem rodziców pocztą, do dnia 1 listopada 2015, na adres: Stowarzyszenie Wokalistów MIX, ul. Hłaski 18, 44-100 Gliwice.

6. Certyfikaty udziału – każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Seminariach.

7. Warunki finansowe i terminy płatności:
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Wokalistów MIX, Gliwice
Nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0386 0230
Tytuł wpłaty: nazwisko i imię uczestnika, Seminaria MIX

W celu rezerwacji miejsca na wykładach uczestnik wpłaca opłatę w terminie do 3 dni od przysłania zgłoszenia. Rezerwacja staje się ważna po wpłynięciu wpłaty na konto organizatora.

W przypadku niemożności dotarcia – zalecamy odstąpienie zajęć innej osobie i powiadomienie o tym fakcie organizatorów. Możliwe jest wykorzystanie wpłaconej kwoty w ramach kolejnych warsztatów grupowych organizowanych przez Stowarzyszenie MIX.

10. Wyżywienie i noclegi:
W czasie trwania Seminariów w dniach 7 i 8 listopada 2015 organizatorzy zapewnią ciepły posiłek w przerwie obiadowej, ponadto w przerwach będą dostępne: kawa, herbata i ciasto.

Noclegi – we własnym zakresie.

Organizatorzy polecają zniżki na noclegi w hotelu Diament Plaza **** w Gliwicach:
Pokój 1-osobowy ze śniadaniem 165 zł / bez śniadania 130 zł
Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 210 zł / bez śniadania 140 zł
Kontakt – recepcja hotelu: gliwice@hotelediament.pl
Hasło do uzyskania zniżki: MIX
Nasi uczestnicy polecają również skorzystanie z niedrogich noclegów:

http://www.hostelmalinowski.pl/ – ceny od 40 zł za pokój 1-osobowy, od 50 zł za 2-osobowy
http://ww.zsti.gliwice.pl/ptsm/slazaczek/cennik.html – ceny od 23 zł, pokoje 3-osobowe

11. Partnerzy projektu: Stowarzyszenie MIX korzysta z bezpłatnego wsparcia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Partnerem w organizacji warsztatów jest także Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie nauczycieli IVTOM z USA, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach oraz studio wokalne Singart.


Międzynarodowe Seminaria Naukowe MIX SINGING – WSPÓŁCZESNE BEL CANTO to inicjatywa mająca na celu rozpowszechnianie wśród osób pracujących głosem (wokaliści, aktorzy, dziennikarze) i pracujących z głosem (nauczyciele śpiewu, foniatrzy, rehabilitanci głosu) nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy, a także aktualnego stanu wiedzy z zakresu emisji głosu. Prelekcje, wykłady, prezentacje oraz warsztaty praktyczne składające się na program konferencji wygłaszają specjaliści z dziedziny foniatrii, akustyki głosu, logopedii, rehabilitacji głosu, metodyki nauczania śpiewu. Prezentowane treści znacząco wzbogacają warsztat dydaktyczny instruktorów emisji głosu i podnoszą kompetencje wykonawcze wokalistów.

Tegoroczna edycja seminariów, tym razem dwudniowa, obejmować będzie kilka obszarów tematycznych – akustykę głosu, metody usuwania napięć i pracy z ciałem, relacje między słuchem a emisją głosu i artykulacją oraz możliwości zastosowania techniki mix w pracy nad utworami utrzymanymi w różnych stylach muzycznych. Obok prezentacji i wykładów druga edycja seminariów wprowadza nowość – praktyczne zajęcia warsztatowe otwarte dla wszystkich uczestników. Seminariom towarzyszą również warsztaty wokalne, w ramach których można dodatkowo skorzystać z indywidualnych lekcji śpiewu, konsultacji wokalnych oraz prywatnych sesji metody Grinberga.

Znaczącą część tegorocznych seminariów stanowią wykłady oraz warsztaty poświęcone akustyce głosu. Trzygodzinny wykład na temat formantów samogłoskowych i ich związku z kształtowaniem barwy i rezonansu wygłosi dr Hubert Noe (Austria), który – w związku z ogromnym zainteresowaniem na poprzednich seminariach (październik 2014, luty 2015) – przyjął nasze zaproszenie już po raz trzeci. Praktyczną stroną bloku akustycznego będą warsztaty śpiewu gardłowego i alikwotowego, które poprowadzi Michał Szerląg.

Druga edycja seminariów daje uczestnikom możliwość zapoznania się z technikami i metodami pracy z ciałem, które pozwalają na bardziej świadome, swobodne, sprawne i skuteczne posługiwanie się aparatem głosowym i artykulacyjnym, oddechem i – co za tym idzie – poprawę komfortu i efektów pracy w zawodzie nauczyciela, artysty, aktora, mówcy. Metody Grinberga, Feldenkraisa, Alexandra, oparte z jednej strony na gruntownej znajomości anatomii, a z drugiej – na zdobyczach neurologii i psychologii, mają na celu m.in. usuwanie napięć, usztywnień, walkę z tremą i nabieranie świadomości ciała. Wspomagają też rehabilitację i rozwój osobisty.

Kolejny blok tematyczny związany będzie z problematyką zależności pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu, produkcją mowy i artykulacją. Beata Wojciechowska przybliży metodę Tomatisa w kontekście tak istotnej z punktu widzenia wokalisty umiejętności zmiany brzmienia samogłosek. Logopedyczne aspekty kształcenia głosu przedstawi renomowana terapeutka mowy Barbara Sambor.

Niedzielne seminaria zwieńczą prelekcje dwojga nauczycieli techniki mix, prezentujące możliwości zastosowania jej w pracy nad repertuarem. Twórca metodyki nauczania techniki mix – Dean Kaelin (USA) przeprowadzi cykl lekcji pokazowych, natomiast austriacka wokalistka i nauczycielka śpiewu Sissi Handler skupi się na stylistyce i brzmieniu głosu w różnych stylach muzycznych.

Organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie Wokalistów MIX z siedzibą w Gliwicach – wraz z partnerami i patronami serdecznie zapraszają do udziału w II Międzynarodowych Seminariach Naukowych „MIX singing – współczesne bel canto”. Wierzymy, że różnorodność form pracy, ważkość poruszanych zagadnień oraz dbałość o wysoki poziom merytoryczny spotkają się z zainteresowaniem i uznaniem uczestników.