Plan zajeć

Szczegółowy plan zajęć jest dostępny w menu po lewej stronie w zakładce Grafik warsztatów


LEKCJE INDYWIDUALNE

13 – 14 lutego 2015, godz. 9:30 – 20:00
Studium Muzyki Kościelnej, Ul. Łużycka 1

15 lutego 2015, godz. 15:00-20:00
CKS „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85


Piątek, 13 lutego 2015

WARSZTATY AKTORSKIE – INTERPRETACJA PIOSENKI

Maria Meyer

godz. 9:30 – 17:00

MŁODZIEŻOWE LABORATORIUM PIOSENKI

Grażyna Pilichowicz, Grażyna Dzwonowska

godz. 9:30 – 18:00


Sobota, 14 lutego 2015

WARSZTAT: Prawidłowa wymowa w piosenkach anglojęzycznych

Iweta Kulczycka

godz. 10:30 – 12:00

WYKŁAD: Charakteryzacja i makijaż sceniczny

Monika Gryksa

godz. 12:30 – 14:30

WARSZTAT: Improwizacja wokalna z elementami jazzu, popu i R&B

Agata Piśko, Austria

godz. 15:30 – 17:00


Niedziela, 15 lutego 2015

DZIEŃ NAUKI – SEMINARIUM DOTYCZĄCE EMISJI GŁOSU

dr Hubert Noé, Austria

WYKŁAD: Fonacja przepływowa – prawidłowy model współpracy oddechu i strun głosowych.

Po południu: Otwarte konsultacje indywidualne dla wokalistów i nauczycieli śpiewu.

CKS „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85
Wykład – godz. 10:00-13:30
Otwarte lekcje indywidualne – godz. 15:00-20:00