INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizacją i koordynacją warsztatów zajmuje się Dominika Płonka.
E-mail: wokalne.gliwice@gmail.com, tel.: 604 54 64 39.

W ramach warsztatów przewidujemy lekcje indywidualne oraz następujące zajęcia zbiorowe:

2. Miejsce warsztatów. Warsztaty odbywać się będą Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach, Ul. Łużycka 1, przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Krzywoustego (miasteczko akademickie, wejście obok kościoła Św. Michała).

Jak dotrzeć: Spacer z dworca PKP – ok. 15-20 minut. Miejsce parkingowe dla samochodów jest pod kościołem Św. Michała przy ul. Bolesława Krzywoustego oraz z drugiej strony budynku Kurii Diecezjalnej. Obok, przy ul. Łużyckiej znajduje się również parking strzeżony.

3. Udział w warsztatach – Uczestnicy mogą wziąć udział w dowolnej ilości lekcji oraz zajęć grupowych. Uczestnik układa sobie plan zajęć tak, aby nie kolidowały z interesującymi go zajęciami grupowymi. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Lekcje indywidualne rezerwujemy telefonicznie do dnia 15 stycznia 2014, i wysyłamy mailem kartę zgłoszenia. W przypadku nie dosłania karty w ciągu 2 dni – rezerwacja zostaje anulowana. Grafik na stronie jest aktualizowany co 2 dni.
5. Uczestnicy niepełnoletni, oprócz przesłania karty zgłoszeń mailem, przesyłają wydrukowaną kartę zgłoszenia z podpisem rodziców pocztą, do dnia 15 stycznia 2014, na adres: Dominika Płonka, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.
6. Identyfikatory i certyfikaty udziału

Każdy uczestnik otrzyma identyfikator. Osoby biorące udział w dowolnym wykładzie z techniki wokalnej otrzymają specjalny identyfikator uprawniający do wejścia na obserwacje lekcji indywidualnych. Uczestnik nie biorący udziału w wykładach może wykupić obserwacje, wówczas również otrzymuje specjalny identyfikator. Prosimy na obserwacje wchodzić do sal wyłącznie w przerwach między lekcjami.
Każdy uczestnik otrzyma pusty dyplom uczestnictwa w warsztatach, na którym będzie zbierać podpisy nauczycieli po zakończeniu lekcji i wykładów.

7. Przygotowanie do warsztatów
8. Koszt udziału w warsztatach

Ceny oraz czas trwania poszczególnych zajęć podane są w karcie zgłoszenia.

9. Warunki finansowe i terminy płatności: – Uczestnicy pokrywają koszt wybranych zajęć, wpłacając wyliczoną w karcie zgłoszenia kwotę na podany tam numer konta.

Termin wpłat upływa 20 stycznia. Osoby, których wpłaty nie zostaną zaksięgowane na koncie w dniu 21 stycznia zostaną skreślone z listy uczestników warsztatów. Od dnia 20 stycznia 2014 anulowanie zarezerwowanych zajęć nie będzie możliwe. Po dniu 20 stycznia 2014 nie ma możliwości zwrotu kwot wpłaconych na warsztaty (zalecamy odstąpienie zajęć innej osobie i powiadomienie organizatorów).

10. Wyżywienie i noclegi: – we własnym zakresie.

Polecamy zaopatrzyć się w wodę mineralną. W Studium znajduje się automat do kawy.
Naprzeciw Studium znajduje się stołówka studencka i bar, a niedaleko – pizzeria.
Najtańsze noclegi w Gliwicach oferują:

1) Schronisko Młodzieżowym „Ślązaczek” w Gliwicach, ul. Krakusa 16. http://ww.zsti.gliwice.pl/ptsm/index.html

Jak dotrzeć: autobusem z Placu Krakowskiego, z przystanku: Gliwice Wrocławska (to najbliższy przystanek z ul. Łużyckiej) , 2 przystanki autobusem 59, 60, 194, 840, lub 3 przystanki autobusem 156, 617. Dojechać do przystanku: Gliwice Dąbrowskiego (za wiaduktem kolejowym).

2) Hotel – Centrum Noclegowe „Masz” w Łabędach, ul. Narutowicza 23. http://www.centrumnoclegowemasz.pl/

Jak dotrzeć: autobusem z Placu Krakowskiego 20 min. autobusem (nr 32, 126).
Dojechać do przystanku: Łabędy Dworzec PKP 1 (koło sklepu Biedronka).

Opracowanie: Dominika Płonka